top of page
SPORTREVALIDATIE-BLESSUREPREVENTIE

Sportrevalidatie is een belangrijke specialisatie binnen onze praktijk. Daarbij trachten we na een grondige analyse en screening van de patiënt op zoek te gaan naar een voor jou gepast behandelplan. Na een initiële fase van pijnmanagement en het optimaliseren van je motorische controle, besteden we vervolgens veel aandacht aan het verbeteren van je krachtuithouding en je coördinatie. Aan het einde van jouw revalidatie is het de bedoeling om zo functioneel mogelijk te gaan trainen zodat je jouw sportactiviteiten kan hervatten zoals voor de blessure. Tijdens jouw revalidatie wordt steeds rekening gehouden met de sportspecifieke aspecten enerzijds en jouw persoonlijke doelen anderzijds.

 

Met blessurepreventie willen we voorkomen dat je bepaalde blessures oploopt tijdens het uitoefenen van je sportactiviteit. Dit trachten we te doen door je te onderwerpen aan een uitgebreide screening. De risicofactoren die we uit deze screening halen gaan we dan proberen weg te werken aan de hand van een voor jou op maat gemaakt trainingsschema.

bottom of page