top of page

KINESITHERAPIE

manuele 3.jpg
MANUELE THERAPIE

Manuele therapie is gericht op het normaliseren van gewrichts- en/of bewegingsbeperkingen. Deze beperkingen worden opgespoord via provocatie en functietesten (spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten). De manueel therapeut maakt gebruik van manipulaties, mobilisaties, neurogene mobilisaties, stretchingtechnieken, harmonische technieken, medische oefentherapie,.. .

Patiënten die last hebben van acute rug- en nekklachten, uitstralingsklachten in het been of arm, hoofdpijn, houdingsgerelateerde klachten, oorpijn, uitstralingspijn vanuit spieren kunnen bij één van onze manuele therapeuten terecht. 

POST-OPERATIEVE KINESITHERAPIE

Na een operatieve ingreep wordt een individueel behandelplan opgesteld. Dit kan een combinatie zijn van manuele therapie en oefentherapie op basis van de tekorten die eventueel aanwezig zijn na de operatie. Stapsgewijs wordt dit opgebouwd om je persoonlijk doel te behalen. Dit gebeurt in samenspraak met jou en de chirurg. 

robin 2.jpg
myofaciale.jpg
MYOFASCIALE THERAPIE

Myofasciale therapie is de behandeling van pijnklachten die veroorzaakt worden door triggerpoints (spierknooppunten).
Deze punten zijn pijnlijke en verharde knopen in spieren. Ze ontstaan door  het verkeerd functioneren van de spier. Triggerpoints kunnen een lokale pijn geven en ook een uitstralingspijn. Om triggerpoints te behandelen gebruiken we verschillende technieken zoals manuele druk, massage, dry needling en stretching.

SPORTREVALIDATIE

Sportrevalidatie is een belangrijke specialisatie binnen onze praktijk. Daarbij trachten we na een grondige analyse en screening van de patiënt op zoek te gaan naar een voor jou gepast behandelplan. Na een initiële fase van pijnmanagement en het optimaliseren van je motorische controle, besteden we vervolgens veel aandacht aan het verbeteren van je krachtuithouding en je coördinatie. Aan het einde van jouw revalidatie is het de bedoeling om zo functioneel mogelijk te gaan trainen zodat je jouw sportactiviteiten kan hervatten zoals voor de blessure. Tijdens jouw revalidatie wordt steeds rekening gehouden met de sportspecifieke aspecten enerzijds en jouw persoonlijke doelen anderzijds.
 

Met blessurepreventie willen we voorkomen dat je bepaalde blessures oploopt tijdens het uitoefenen van je sportactiviteit. Dit trachten we te doen door je te onderwerpen aan een uitgebreide screening. De risicofactoren die we uit deze screening halen gaan we dan proberen weg te werken aan de hand van een voor jou op maat gemaakt trainingsschema.

sportrevalidatie.jpg
taping.jpg
TAPING

In onze praktijk kan je zowel voor sporttaping als kinesiotaping terecht. Het doel van taping kan preventief zijn, ter ondersteuning of kan ook als hulpmiddel gebruikt worden tijdens de (oefen)therapie. Daarnaast kunnen we met kinesiotaping ook onderhuidse bloedingen of vocht sneller doen draineren. Jouw therapeut zal samen met jou bekijken of het gebruik van een tape voor je klachten een meerwaarde kan bieden.

Voorbeelden waarbij we vaak gebruik maken van een tape zijn: instabiele enkels, spierscheuren/-verrekkingen, oedeem na trauma, nek- en rugklachten, …

Met blessurepreventie willen we voorkomen dat je bepaalde blessures oploopt tijdens het uitoefenen van je sportactiviteit. Dit trachten we te doen door je te onderwerpen aan een uitgebreide screening. De risicofactoren die we uit deze screening halen gaan we dan proberen weg te werken aan de hand van een voor jou op maat gemaakt trainingsschema.

RUG- EN NEKSCHOOL

Tekst toe te voegen

rug en nekschool.jpg
bottom of page